Family Office.

Hvad er et Family Office?

Et Family Office er en professionel platform, der hjælper formuende familier med at administrere, investere og beskytte de økonomiske midler, der er blevet og bliver generet af familien. Konceptet omkring et Family Office blev udviklet i USA i det 19. århundrede af J.P. Morgan og Rockefeller-familierne, som stiftede et kontor, der varetog og styrede alt omkring familiernes økonomi og behov.

Et Family Office adskiller sig fra traditionelle formueforvaltningsselskaber, idet de tilbyder en samlet outsourcet løsning til styring af familiens økonomi.

Brygge Family Partners bidrager med stor erfaring, ægte forståelse og indgående viden, der tilpasses jeres families unikke ønsker og behov. Vores team fungerer som ”Finansiel Butler” for jeres familie og koordinerer internt og eksternt med samtlige interessenter, for at levere de ønskede resultater. Gennem vores store erfaring og netværk leverer vi 100 % uafhængig og holistisk rådgivning, hvor jeres familie er i centrum.

Hvorfor vælge et Family Office?

Som formuende familie kræver det en dyb indsigt i alle finansielle og juridiske forhold, at kunne beskytte og sikre formuen bedst muligt. Dette er enormt tidskrævende, og nærmest umuligt, uden den rette fokuserede rådgivning. Derfor oplever mange familier et behov for en bedre styring af familiens formue og aktiviteter samt en professionel administration i overensstemmelse med familiens værdisæt.

Nedenstående figur viser de problemstillinger, der typisk er forbundet med forvaltningen af formuen.

Kilde: Merrill Lynch Private Banking

 

Family Office giver fordele hele vejen rundt

Brygge Family Partners’ fokus er at varetage jeres families interesser og beskytte den opbyggede formue. Der er mange grunde til at blive en del af et Family Office kontor – for eksempel:

100% uvildig og uafhængig rådgivning
Vi har ingen ”egne produkter” og vælger derfor blandt de bedste i verden.

Helhedsrådgivning
Et dedikeret familiekontor, der udelukkende varetager familiens interesser og rådgiver om ALLE økonomiske aspekter.

Konsolidering
Ved at konsolidere formuen ender du med en større kontrol, reducerer kompleksiteten og minimerer omkostningerne.

Justering og overvågning
Løbende overvågning og tilpasning af værdier, investeringsstrategi, filantropiske drømme og fremtidige ambitioner sikrer et klart og samlet formål.

Governance
Udarbejdelse af retningslinjer og procedurer til håndtering af kompleksiteten samt udarbejdelse af en ”familieforfatning” for at undgå fremtidige konflikter i familien.

Diskretion
Beskyttelse af familiens privatliv samt sikkerhed for alle økonomiske oplysninger, idet vi fungerer som ”one point of contact” for omverdenen.

Frihed
Vi påtager os at overvåge og beskytte formuen, så familien kan bruge tid på sine vigtigste prioriteter.

Uddannelse og næste generation
Vi hjælper med at udvikle familiens økonomiske viden ved at undervise både nuværende ejere og den næste generation.